DUURZAAMHEID

Transparante communicatie over onze duurzaamheidsactiviteiten is erg belangrijk voor ons. Daarom publiceren we om de twee jaar ons duurzaamheidsverslag:

verslag 2014/2015
verslag 2016/2017


De Duitse duurzaamheidscode (DNK) voorzag ons van een kader voor de ontwikkeling van onze relevante duurzaamheidsonderwerpen. Wij zijn de eerste producent van badkamermeubelen die de nalevingsverklaringen van de DNK publiceert.

overeenstemmingsverklaring met de DNK 2015
overeenstemmingsverklaring met de DNK 2017

KWALITEIT MADE IN GERMANY

In Duitsland zijn wij sinds 1992 lid van de 'Duitse Kwaliteitsvereniging voor Meubilair' (DGM) en willen zo voldoen aan de eisen van de DGM in het kwaliteitssysteem van de RAL. De strikte testcriteria zijn afgestemd op de huidige kwaliteits-, milieu- en emissienormen. Het kijkt in de eerste plaats naar de duurzaamheid, stabiliteit en productiekwaliteit van de producten. Daarnaast worden ook de uitstoot van verontreinigende stoffen en de veiligheid grondig onderzocht. Elke afzonderlijke factor wordt grondig getest in onafhankelijke testinstellingen. Het kwaliteitslabel 'golden M' wordt exclusief toegekend aan meubels die volledig aan alle eisen voldoen – zoals het hele assortiment meubilair van burgbad.

Meer informatie vindt u op https://www.dgm-moebel.de/de/das-goldene-m

WIJ DOEN MEE AAN HET DMG-KLIMAATPACT

Wij zijn de eerste fabrikant van badkamermeubelen die toetreedt tot het 'Klimaatpact voor de meubelindustrie'. In het kader van de snel evoluerende wereldwijde klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande enorme effecten op mens en natuur, ondersteunt de Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM) het 1,5-graden doel van de VN en biedt haar leden vanaf januari 2016 het lidmaatschap van het 'Klimaatpact voor de meubelindustrie' aan. Om hun verantwoordelijkheidszin tegenover klimaatverandering kracht bij te zetten, ontvangen alle deelnemers aan het klimaatpact het DGM-klimaatlabel, inclusief burgbad sinds 2016.

Meer informatie vindt u op https://www.dgm-moebel.de/de/richtlinien

EERSTE FABRIKANT VAN KLIMAATNEUTRALE BADKAMERMEUBELEN

Nadat we in 2016 lid werden van het Klimaatpact van de DGM, hebben we altijd eerst gewerkt aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en getracht de rest volledig te compenseren. Dat is een permanent proces. Op basis van de DGM-criteria hebben we de jaarlijkse directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen in Scope 1, Scope 2 en Scope 3 berekend en onze ecologische voetafdruk volledig geneutraliseerd door het verkrijgen van hoogwaardige Gold Standard gecertificeerde CO2-emissierechten. burgbad is dus actief betrokken bij de bescherming van het klimaat.

Certificaat voor het jaar 2016
Certificaat voor het jaar 2017
Certificaat voor het jaar 2018

Meer informatie vindt u op https://www.dgm-moebel.de/de/hersteller/burgbad-gmbh-11

PEFC-CERTIFICAAT

Sinds 2014 zijn al onze meubels gecertificeerd als PEFC-chain of custody. PEFC is een onafhankelijk certificatiesysteem voor duurzaam bosbeheer. Het staat voor 'Programma's voor de goedkeuring van certificatiesystemen voor bossen'.

Het PEFC-zegel wordt enkel toegekend wanneer men volledig kan bewijzen dat het verwerkte hout afkomstig is van natuurlijk beheerde bossen. Dit wordt elk jaar gecontroleerd en bevestigd door onafhankelijke certificatie-instellingen (TÜV Nord). Meubilair van burgbad met het PEFC-zegel garandeert dus: De hele productieketen is gecertificeerd – al onze houtmaterialen zijn afkomstig van gecontroleerde bronnen. Hout met de garantie van oorsprong „PEFC“ staat boven iedere verdenking, dat het uit illegale kap of roofbouw zou stammen. Het komt aantoonbaar uit bossen die volgens de strengste normen en in overeenstemming met de natuur worden geproduceerd – precies zo, dat ze volledig behouden blijven voor de toekomstige generaties.

Certificaat PEFC
Certificaat PEFC burgbad france

EMISSIELABEL VOOR MEUBELEN

In Duitsland realiseert burgbad de beste mogelijke classificatie bij het wereldwijd eerste emissielabel voor meubelen.
Een groep deskundigen van de DGM heeft emissieklassen voor meubilair ontwikkeld in samenwerking met toonaangevende testinstellingen. Het doel was om een ​​label te ontwikkelen dat consumenten op een eenvoudige manier de belangrijkste informatie over het emissieprofiel biedt. Emissieklasse A betekent een laag risico op blootstelling aan verontreinigende stoffen. Daarentegen komt de emissieklasse D alleen overeen met de wettelijke vereisten met betrekking tot de grenswaarden voor formaldehyde.
Het complete meubelassortiment van burgbad is met emissieklasse A geclassificeerd. Voor uw veiligheid.

Meer informatie vindt u op https://www.dgm-moebel.de/de/vergabegrundlagen

WIJ ZIJN PARTNERS VAN GLOBAL COMPACT VAN DE VN

In 2015, burgbad decided to join the world’s biggest and most important initiative for responsible corporate management. Based on 10 universal principles and sustainable development goals, the United Nations Global Compact pursues the vision of an inclusive and sustainable global economy to the benefit of all people, communities and markets, both today and in the future. By joining the compact, more than 13,000 companies and organisations from the fields of civil society, politics and science are already demonstrating their commitment to turning this vision into reality – and burgbad is one of them.

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/71141

ONDERSCHEIDEN ALS GEZINSVRIENDELIJKE ONDERNEMING

Bij burgbad staat de mens centraal. burgbad streeft naar een gezinsbewuste bedrijfscultuur en een uitstekend werkklimaat met goede arbeidsvoorwaarden voor gezonde en tevreden medewerkers. Een goede combinatie van gezin en werk is voor ons van wezenlijk belang. burgbad werd in 2015 voor de eerste keer gecertificeerd vanwege zijn jarenlange inzet.

burgbad werd op de locatie Bad Fredeburg als gezinsvriendelijk bedrijf in de regio Hochsauerland gecertificeerd. Onderscheiden worden bedrijven die hun medewerkers en medewerkers door individuele, gezinsvriendelijke maatregelen ondersteunen, die de vaak moeilijke combinatie van werk en gezin in het dagelijkse leven vergemakkelijken.

Certificaat 2015-2017
Certificaat 2017-2020

RECYCLINGPAPIERVRIENDELIJK BEDRIJF

Het ondernemingssucces voor burgbad als houtverwerkend bedrijf hangt nauw samen met de claim van duurzaamheid. We spannen ons daarbij in om hulpbronnen te sparen. Het is ons doel om het papierverbruik zo veel mogelijk te verminderen door meer gebruik te maken van digitale media. Toch kan Burgbad niet volledig zonder papier. Daarom schakelen we ons papier voor kantoorcommunicatie en zakelijke correspondentie over van FSC-gecertificeerd papier naar recyclingpapier met de Blaue Engel.

Meer informatie vindt u op http://www.ceos-bekennen-farbe.de/joerg-loew/

KLIMAATNEUTRALE VERZENDING VAN BRIEVEN

De bescherming van het milieu ligt ons na aan het hart. Daarin maken wij sinds 2016 gebruik van de gogreen-service van deutsche Post en DHL. De daar door het transport ontstane uitstoot van CO2 wordt berekend en door geteste klimaatbeschermingsprojecten geneutraliseerd. Op die manier zijn alle in Duitsland verzonden brieven en pakjes van burgbad klimaatneutraal. Een onderdeel van onze activiteiten ter bescherming van het klimaat.

Certificaat 2016
Certificaat 2017
Certificaat 2018

WIJ ZIJN PARTNERS VAN 'WIR ZUSAMMEN' (WIJ SAMEN)

burgbad werd in 2016 lid van het initiatief 'Wir zusammen'. Met het oog op de golf van vluchtelingen bundelt 'Wir zusammen' de integratie-initiatieven van de Duitse overheid, zodat een netwerk ontstaat waarvan de leden zich voortdurend aan het thema integratie wijden en de integratie bevorderen.

In dat verband voeren de deelnemende bedrijven zelfstandig integratieprojecten uit en onderbouwen dit met bindende partnerschappen. Als gemeenschappelijk platform dient de website http://www.wir-zusammen.de

 

RETOURSYSTEEM VERPAKKING

burgbad garandeert sinds 2013 deelname aan terugnamesystemen in Duitsland, zoals Interseroh, waarbij productverpakking die in omloop wordt gebracht, terug in de recyclingcyclus wordt ingevoegd via onze handelsklanten.

Alleen in Duitsland worden 3 keer meer grondstoffen verbruikt dan ons qua aandeel toekomt. Recycling is een manier om deze ontwikkeling tegen te gaan. Door recycling ontstaan niet alleen nieuwe producten, maar het ontziet tevens de primaire grondstoffen en vermindert de uitstoot van broeikasgassen. Dat pas perfect bij het beleid van burgbad.

REGISTER VAN ELEKTRISCHE OUDE APPARATEN (EAR)

burgbad maakt gebruik van elektrische en elektronische componenten voor de beste functionaliteit van het assortiment badkamermeubelen. Om deze reden vallen de betreffende producten onder de wet op elektrische en elektronische apparaten (ElektroG). Hierdoor kunnen eindklanten oude apparatuur op de juiste manier afvoeren (via de recyclingcentra van de gemeenten en de verkooppunten in de detailhandel) en een belangrijke bijdrage leveren aan de implementatie van de doelstellingen van de ElektroG. Die doelstellingen zijn om de gezondheid en het milieu te beschermen tegen schadelijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur en afval te verminderen door hergebruik of recycling. burgbad is geregistreerd bij Stichting EAR onder DE 90381808.

WE ARE PART OF THE ALLIANCE FOR DEVELOPMENT AND CLIMATE CHANGE

The German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) has set up the Alliance for Climate and Development to combine climate protection with the promotion of economic and social development in non-industrialised countries. We expressly support this by focusing our high-quality offset projects on co-benefits in non-industrialized countries. More at: https://allianz-entwicklung-klima.de/unterstuetzer/.

compensation project burgbad 2018

BLUE RESPONSIBILITY

De deelname van burgbad aan "Blue Responsibility" is ons bewijs dat wij een gemeenschappelijke vanzelfsprekendheid en verantwoordelijke omgang met natuurlijke hulpbronnen nastreven. In de bedrijfsfilosofie van de bij de initiatieven aangesloten merkfabrikanten uit de Duitse sanitairindustrie zijn de drie pijlers van duurzaamheid – economisch, ecologisch en maatschappelijk – stevig verankerd.

UITVOERING

De elektrische elementen van onze meubelen bestaan uit goedgekeurde onderdelen. De uitvoering voldoet aan de in het land voorgeschreven normen en aan de eisen van de CE-richtlijnen.